Rancangan Malaya Pertama

Rancangan Malaya Pertama (1956 – 1960) ialah rancangan pembangunan ekonomi pertama yang dirangka kerajaan Persekutuan Tanah Melayu (Malaya). Melalui rancangan 5 tahun ini, pembangunan negara menjadi sistematik dan teratur selepas merdeka.Rancangan ini diikuti oleh Rancangan Malaya Kedua.Rancangan Malaya Pertama dilaksanakan dengan matlamat utama:Dua buah agensi kerajaan telah ditubuhkan iaitu;Pengurusan RIDA (kemudiannya MARA) dan FELDA diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar Dan Wilayah