Undang-undang swasta Ratifikasi

Dalam kontrak undang-undang, keperluan ratifikasi boleh timbul melalui dua cara:

  1. Seseorang ejen mencuba mengikat prinsipalnya, walaupun tidak berkuasa untuk berbuat demikian: Satu contoh ialah pekerja yang biasanya tidak bertanggungjawab terhadap pembelian bekalan mengikat kontrak untuk berbuat demikian bagi pihak majikannya. Apabila majikan mendapat tahu kontrak itu, dia berhak meratifikasikan atau menolaknya.
  2. Seseorang prinsipal memberikan ejennya kebenaran untuk mengikat perjanjian, tetapi berhak meluluskannya. Keadaan ini adalah biasa dalam perjanjian tawar-menawar kolektif kesatuan sekerja. Kesatuan sekerja memberikan kebenaran kepada satu atau lebih orang untuk berunding dan memeterai perjanjian dengan pihak pengurusan, tetapi perjanjian itu tidak sah di sisi undang-undang sehingga anggota-anggota kesatuan meratifikasikan perjanjian itu. Jika perjanjian itu ditolak oleh anggota-anggota kesatuan, maka perjanjian itu tidak sah di sisi undang-undang dan perundingan diteruskan.

Berkaitan