Demografik 2001 Reengus

Menurut bancian India pada tahun 2001, Reengus memiliki bilangan penduduk seramai 22,928. Dari jumlah tersebut, kaum lelaki membentuk 54% dari jumlah keseluruhan populasi dan wanita seramai 46%.[1]

Berkaitan