Pendidikan 2001 Reengus

Menurut bancian India pada tahun 2001 Reengus memiliki kadar pendidikan (kebolehan membaca) 62%, melebihi kadar purata kebangsaan 59.5%; dengan 64% lelaki dan 36% wanita mampu membaca. 16% dari populasi berusia di bawah 6 tahun. (2001)

Berkaitan