Faktor penyebab Revolusi Perindustrian

Sebilangan sejarawan berpendapat Revolusi Perindustrian berlaku akibat perubahan sosial dan institusi yang berlaku dengan berakhirnya sistem feudalisme di Great Britain setelah berakhirnya Perang Saudara Inggeris pada kurun ke-17. Dan dengan pengawalan sempadan yang semakin cekap, pengawalan penyakit berjangkit dapat dipertingkatkan sekaligus mengawal epidemik yang biasa terjadi pada zaman itu. Bilangan kanak-kanak yang hidup selepas dilahirkan meningkat yang membawa kepada gunatenaga yang lebih besar. Perladangan yang lebih baik serta Revolusi Pertanian di Britain menjadikan pengeluaran makanan lebih cekap dan kurang menggunakan tenaga buruh telah memaksa penduduk yang ramai tidak lagi dapat bekerja dalam sektor pertanian tetapi ke industri kecil seperti menganyam dan ke bandar-bandar untuk bekerja di kilang-kilang yang baru dibina. Perluasan wilayah kolonial pada kurun ke-17 pula menggalakkan perkembangan kegiatan perdagangan, kewujudan pasaran kewangan dan pengumpulan modal juga disebut sebagai faktor-faktor revolusi berlaku.

Inovasi teknologi adalah ciri utama Revolusi Perindustrian dan kunci kepada teknologi ini adalah penciptaan enjin stim[3]. Enjim stim yang dicipta oleh James Watt, telah digunakan untuk menggerakkan kilang-kilang dan lombong-lombong. Ia juga digunakan sebagai enjin yang menggerakkan keretapi.

aspek-aspek yang telah membawa kepada berlakunya perkembangan revolusi pertanian di Eropah1)Pemilikan Tanah Persendirian- Sistem pemilikan tanah persendirian- Sistem pemilikan tanah awam- Dipunyai oleh golongan kaya- Dimiliki oleh orang perseorangan- Digunakan untuk berucuk tanam secara kecil-kecilan- Memelihara ternakan- Memburu binatang- Memancing- Untuk menampung kehidupan harian- Memanfaatkan tanah awam untuk tujuan pengeluaran pertanian secara besar-besaran- Tuan tanah memagari tanah awam- Akta Pemagaran Tanah dikuatkuasakan- Tersedia kawasan lebih uas untuk penanaman- Rakyat biasa kehilangan punca rezeki- Petani kecil-kecilan menjadi buruh ladang- Berhijrah ke bandar- Menjadi buruh kilang

2)Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian- Sistem penggiliran tanaman oleh Lord Townshend- Digunakan secara berterusan sepanjang tahun- Menanam jenis tanaman berbeza mengikut musim- Menggunakan nutrien tanah berbeza, tanaman dapat tumbuh dengan subur- Tanaman baru diperkenalkan- Seperti semanggi/clover/turnip/ubi kentang- Alatan baru dicipta/Jethro Tull- untuk menggali dan menugal- dilakukan dengan lebih pantas

3)Pertanian komerial- Baja asli mula digunakan- Tanaman lebih subur- Hasil pertanian bertambah- Peningkatan kualiti hasil pertanian- Lebihan produk diperdagangkan


(cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kesejahteraan ekonomi negara)

kewangan-kekurangan moda-nilai mata wang turun naikPelaburan-Kejatuhan pasaran saham-Masalah menarik pelabur asingTeknologi-Masih rendah-Bergantung kepada teknologi luarGlobalisasi-Persainagn dengan negara maju-Pengiktirafan oleh negara-negara majuPasaran-Menembusi pasaran antarabangsa-Pasaran terhad-Tekanan negara majuTenaga kerja-Kurang mahir-Bergantung kepada negara luarRamai tenaga mahir berkhidmat di negara luar(Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas)-Penguasaan ilmu pengetahuan-Menguasai ICT-Penyelidikan dan pembangunan R&D-Mengukuhkan sistem kewangan-Meningkatkan kualiti barangan-Mencari pasaran baru-E-dagang-promosi-modal insan(langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa)

-menguasai ilmu pengetahuan-menguasai kemahiran-menjamin keamanan-mengekalkan perpaduan kaum-kreatif dan inovatif-mengalakkan pelaburan asing-menaik taraf infranstrutur-menambah tenaga mahir-tingkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan-kurangkan karenah birokrasi-memberikan bantuan modal-mencari pasaran baru-melakukan penyelidikan