Rukun solat
Rukun solat

Rukun solat

Sebahagian daripada siri
Fiqh Islam
(suatu disiplin kajian Islam)Rukun Solat adalah perkara yang sebahagian daripada solat dan bergantung kepadanya sah solat itu. Solat secara amnya mempunyai tiga belas rukun yang terbahagi kepada tiga kategori iaitu rukun qalbi, fi'li dan qauli.