Sanskrit

Bahasa Sanskrit adalah salah satu bahasa daripada India yang paling tua yang masih dikenal, dan masih menjadi salah satu bahasa rasmi di India. Kedudukannya di India adalah lebih kurang sama dengan kedudukan bahasa Greek dan Latin di benua Eropah.

Sanskrit

Bahasa rasmi di India (salah satu dari bahasa berjadual)
Wilayah India, Nepal, Bangladesh, dan sesetengah tempat lain dari Selatan dan Asia Tenggara; banyak ilmiawan Buddhadi negara Asia Timur seperti China, Jepun, Thailand, Indonesia dan Vietnam, juga mampun berkomunikasi dalam Sanskrit.
Penutur asli 49,736 penutur fasih (seperti 1991)
194,433 penutur bahasa-kedua (seperti 1961).  (tiada tarikh)
Keluarga bahasa
ISO 639-1 sa
ISO 639-2 san