T Senarai bandaraya bandar dan kampung di Wilayah Azerbaijan Barat

Tabbat | Tabbat | Tabieh | Taglak | Taherabad | Taherabad | Tahmaseb Kandi | Taj Khatun | Tajdu | Tajoldinabad | Tak Aghaj | Takab | Takah | Takalu | Takan Tappeh | Takht-e Ravan-e Olya | Takht-e Ravan-e Sofla | Takhteh Duz | Tala Tappeh | Taleqan | Talin | Talkhab | Tamar | Tamay | Tamrabad | Tamtaman | Tandarak | Tang-e Balekeh | Tapi | Tapik | Tappeh Bashi | Tappeh Bashi-ye Namaz | Tappeh Bashi-ye Purnak | Tappeh Bur | Tappeh Maki | Tappeh Rash | Tappeh Saremi | Tappeh Torkaman | Tappeh | Tappeh-ye Babaganjeh | Taqi Kandi | Taqlidabad | Tarakmeh | Taraqeh | Tarimish | Tark Darreh | Tark-e Viran | Tarkesh Coffee Company | Tarkesh-e Olya | Tarkesh-e Sofla | Tarmakchi | Tarmani | Tarsabad | Tarseh Bolagh | Tarshian | Tarzelu | Tas Kand | Tasheh Kabud | Tasmalu | Tat Kandi | Tatar | Tavan | Tavarreh | Tavreh | Tazeh Kand | Tazeh Kand | Tazeh Kand | Tazeh Kand | Tazeh Kand | Tazeh Kand | Tazeh Kand | Tazeh Kand | Tazeh Kand | Tazeh Kand-e Adaghan | Tazeh Kand-e Afshar | Tazeh Kand-e Aghbolagh | Tazeh Kand-e Anhar | Tazeh Kand-e Baba Ganjeh | Tazeh Kand-e Deym | Tazeh Kand-e Hajj Hasan | Tazeh Kand-e Hasel-e Qubi | Tazeh Kand-e Jabal | Tazeh Kand-e Jamalkhan | Tazeh Kand-e Janizeh | Tazeh Kand-e Lalaklu | Tazeh Kand-e Nosratabad | Tazeh Kand-e Qaterchi | Tazeh Kand-e Qeshlaq | Tazeh Kand-e Sheshmal | Tazeh Qaleh | Tazeh Qaleh | Tazeh Qaleh | Tazeh Shahr | Tazehabad | Tazehkand | Tazehkand | Tazhandareh | Teghnit-e Olya | Teghnit-e Vasat | Tekanlujeh | Tey 25 Pashahid Hoseyn Shahram Far | Teymurabad | Tez Kharab | Tezkharab | Tibatan | Tikmah Ajam | Tikmeh Kord | Tit-e Olya | Tit-e Sofla | Tizkharab | Tizkharab | Tolimkhan-e Olya | Tolimkhan-e Sofla | Tondarlu | Torkaman Kandi | Torkaman | Torkan | Torkasheh | Tormish | Torshakan | Towlaki | Tubozabad | Tudan | Tui | Tuli | Tulkan | Tulki Tappehsi | Tumar Aghaj | Tumar Kandi | Tumatar | Tupaghach | Tupraq Qaleh | Tupuzabad | Tupuzabad | Tupuzabad | Tut Aghaj | Tuveh | Tuzhal | Tuzhaleh