Senarai perkataan Arab dalam bahasa Melayu mengikut abjad Senarai kata pinjaman dari bahasa Arab dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia

Rencana ini adalah dalam satu format senarai yang mungkin lebih baik dipamerkan dengan menggunakan prosa. Anda boleh menolong dengan menukarkan rencana ini kepada prosa, jika sesuai. Suntingan bantuan boleh digunakan. (Oktober 2011)

Di bawah ini disediakan senarai perkataan-perkataan Arab dalam bahasa Melayu dengan bentuk dan ejaan asalnya:

A

 • abad (ابد abad) – 100 tahun
  • abadi (ابدي abadī) – kekal
 • ab'ad (ابعاض ab`āḍ)
 • abawi (ابوي abawī)
 • abdi (عبد `abd)
 • abdul (عبدل `abdu'l)
 • abid (ععبداد `ābid)
  • abidin (عابدين `ābidīn)
 • abjad (ابجد abjad) – aksara
 • abnus (ابنوس abnūs)
 • abras (ابرص abraṣ)
 • absah (افصح afṣaḥ) – sesuatu yang berlaku
 • abtar (ابتر abtar)
 • abu (ابو abū) – bapa
 • abyad (ابيض abyaḍ)
 • adab (ادب adab) – budaya
 • adad (اعداد a`dād)
 • adal (عدل `adl)
 • adalat (عدال `adāla)
 • Adam (ادم ādam) – manusia pertama sesuai kitab suci, nama seorang nabi
 • Adan (عدن `adn) – Syurga
 • adas (عدس `adas)
 • adat (عاد `āda) – kebiasaan, tradisi
 • adawat (عداو `adāwa)
 • adib (اديب adīb)
 • adil ( `ādil)
 • af'al ( af`āl)
 • afdal ( afḍal)
 • afiat ( `āfiya)
 • Aflatun (افلاظون Aflāṭūn) – bentuk Arab dari nama Plato, salah seorang falsafah Yunani Purba yang agung
 • afrit ( `ifrīt)
 • afwah ( afwāh)
 • aghlaf ( aghlaf) – tidak disunat
 • Ahad (احد aḥad) – hari Minggu
 • ahad ( āḥād) – berhubungan dengan hadis
 • ahdiat ( aḥadīya)
 • ahkam ( aḥkām)
 • ahlan wasahlan ( ahlan wasahlan)
 • ahli ( ahl) – pakar
 • ahlu ( ahl) – anggota
  • ahlulbait ( ahlu'lbait) – rumah tangga Nabi Muhammad SAW
  • ahlulkitab ( ahlu'lkitāb) – anggota agama yang juga diakui oleh al-Qur'an
  • ahlulkubur ( ahlu'lqubūr) – orang mati
  • ahlulnujum ( ahlu'lnujūm) – ahli nujum, kaum sihir
  • ahlulsuluk ( ahlu'lsulūk)
  • ahlussunah waljamah ( ahlu'ssunna wa'l-jamā'a)
 • ahmak ( aḥmaq)
 • ahmar ( aḥmar)
 • aib ( `aib) – malu
 • aif ( `aif) – tak sempurna
 • ain (1) ( `ain) – mata
 • ain (2) ( …) – huruf dalam abjad Arab yang melambangkan fonem emfatis
 • Ainah ( A`inna)
 • ain albanat ( `ain al-banāt)
 • Aisyah ( `ā'isha)
 • ajab ( `ajab)
 • ajaib ( `ajā'ib)
 • ajal ( ajal)
 • ajalullah ( ajalu'illāh)
 • Ajam ( `ajam)
  • Ajami ( `ajamī)
 • ajir ( ajīr)
 • ajnabi ( ajnabī)
 • ajnas ( ajnās)
 • ajwaf ( ajwaf)
 • akad ( `aqd)
 • aka'id ( `aqā'id)
 • akal ( `aql)
 • akas ( `aks)
 • akbar ( akbar)
 • akekah ( `aqīqa)
 • akhbar ( akhbār) – berita, surat khabar
 • akhbiat ( al-akhbiya)
 • akhdar (akhdar)
 • akhir ( ākhir) – penghujung
 • akhirat ( ākhira)
 • akhirulkalam ( ākhiru'lkalām)
 • akhlak ( akhlāq)
 • akibat ( `āqiba)
 • akidah ( `aqīda) – kepercayaan
 • akik ( `aqīq)
 • akil ( `āqil)
 • akilbalig ( `āqilbāligh) – sudah cukup umur
 • akmal ( akmal)
 • akrab ( aqrab)
 • Akrab ( `Aqrab)
 • aksa (اقصا aqṣā) – jauh
 • akwal ( aqwāl)
 • al ( al-)
 • ala (1) ( `alā)
 • ala (2) ( a`lā)
 • alaihi ( `alaihi)
 • alaihi assalam ( `alaihi as-salam)
 • alaihima ( `alaihimā)
 • alaika ( `alaika)
 • alaikum ( `alaikum)
 • ala kadarnya ( `alā qadr)
 • alam (1) (عالم `ālam) – dunia
  • alami (عالمي `ālamī)
  • alamiah ( `ālamī)
  • alamin ( `ālamīn)
  • alam kabir ( `ālam kabīr)
  • alam malakut ( `ālam malakūt)
  • alam saghir ( `ālam ṣaghīr)
 • alam (2) ( a`lam) – tahu
 • alam (3) ( `alam) – bendera
 • alamar ( al-amr)
 • alamat ( `alāma)
 • alamatulhayat ( `alāmatu'lḥayāh)
 • alaswad ( al-aswad)
 • alat ( āla) – peranti, jentera
 • albarni ( al-barnī) – gula-gula
 • Aldubul akbar ( al-dubbu'l akbar)
 • Aldubul asgar ( al-dubbu'l aṣghar)
 • alf ( alf) – ribu
 • alfiah ( alfīya)
 • Alhak ( Al-haqq) - Tuhan
 • alhamdulillah ( al-ḥamduli'llāh)
 • alhasil ( al-ḥāṣil)
 • ali ( `alīy)
 • aliat ( `alīya)
 • alif (1) ( alīf) – teman
 • alif (2) ( alif) – huruf pertama dalam abjad Arab
 • alif-ba-ta ( alif-bā'-tā' ) – abjad Arab
 • alim (1) ( `ālim)
 • alim (2) ( alīm)
 • alimiat ( `ālimīya)
 • aljabar ( al-jabr)
 • Aljazair ( Al-Jazā'ir) – negara di Afrika Utara juga dikenal sebagai Algeria
 • alkah ( `alaqa)
 • alkali ( al-qiliy) – sejenis bahan kimia
 • alkamar ( al-qamar) – bulan, satelit bumi
 • Alkasyaf ( al-kashshāf)
 • Alkitab ( Al-kitāb) – kitab suci agama Kristian, juga dikenal sebagai Bible
 • alkohol ( al-kuḥūl) – bahan kimia
 • alkonya ( al-kunya) – nama famili
 • Allah (الله Allāh) – Tuhan
 • Allahuma ( Allāhuma)
 • allamah ( `allāma)
 • almal'un ( al-mal`ūn)
 • almarhum ( al-marḥūm)
 • almas ( almās)
 • Almasih ( al-masīḥ)
 • almukhalis ( al-mukhalliṣ)
 • alwat ( alwa)
 • am ( `āmm) – umum
 • amal ( `amal)
 • Amalik ( `Amālīq) – nama seorang nabi
 • aman ( amān) - damai
 • amanat ( amāna)
 • amar ( amr)
 • amar ma'ruf naih mungkar ( al-amr bi'l ma`rūf wa'l-nahy'an il-munkar) – bersatulah dengan apa yang baik
 • ambal ( ḥanbal) – permaidani
 • ambar ( `anbar)
 • amid ( `amīd)
 • amil ( `āmil)
 • amin (1) ( āmīn) – penutup doa
 • amin (2) ( amīn)
 • amir ( amīr)
 • amirulbahar ( amīru'l-baḥr)
 • amirulhaj ( amīru'l-ḥajj)
 • amirul-mu'minin ( amīru'l-mu'minīn)
 • amlas ( amlas)
 • ammaba'du ( ammā ba`du)
 • ammi ( ummī)
 • amri ( amr)
 • amris ( ?)
 • amsal ( amthāl) – perumpamaan
 • ana ( ana) – saya
 • anam ( anām)
 • anasir ( `anāṣir) – unsur
 • anbia ( anbiyā' ) – para nabi (bentuk jamak)
 • ane ( ana) – saya
 • anhu ( `an) – daripadanya
 • ansar ( anṣār)
  • ansari ( anṣāri)
 • Antakiah ( Anṭākiya) – Antiochia
 • antelas ( aṭlas) – sejenis bahan
 • antum ( antum) – engkau
 • apiun ( afyūn) – ganja
 • Arab ( `Arab) – Arab, bahasa Arab
  • Arabi ( `Arabī)
  • Arabiyah ( `Arabīya)
 • araf ( a`rāf)
 • Arafat ( `arafāt) – nama sebuah bukit
 • arak ( `araq)
 • aral ( `araḍ)
 • aras ( `arsh)
 • araz ( arz)
 • Arba'a ( al-arba`ā' ) – hari Rabu
 • arbab ( arbāb) - tuan
 • ardi ( arḍ) – bumi
 • arham ( arḥam)
 • arif ( `ārif) – bijaksana
  • arifin ( `ārifīn)
 • arik ( ariq)
 • aris ( arīs)
 • arka ( arakku)
 • arkan ( arkān)
 • arnab ( arnab)
 • arud ( `arūḍ)
 • arus ( `arūs) – pengantin lelaki
 • arwah ( arwāḥ) – jiwa
 • as ( ās)
 • asabah ( `aṣaba)
 • asabiah ( `aṣabīya)
 • asad ( asad) – singa
 • asah ( aṣaḥḥ)
 • asal ( aṣl)
 • asar ( `aṣr)
 • asas ( asās)
 • asbabunnuzul ( asbābu 'n-nuzūl)
 • asfal ( asfal)
 • asfar ( aṣfar)
 • ashab ( aṣḥāb)
 • ashabussittah ( aṣḥābu'ssitta)
 • asi ( `āṣī)
 • askal ( athqāl)
 • askar ( `askar)
 • Askariah ( `askarīya)
 • asli ( aṣlī)
 • asma ( asmā' ) – nama
 • asrafin ( asrāfīn)
 • asrar ( asrār)
 • assalam alaikum ( as-salām'alaikum)
 • astaga ( ?)
 • astagfirullah ( astaghfiru'llāh)
 • aswad ( aswad)
 • asyhadu ( ashhadu) – saya bersaksi
 • asyik ( `āshiq) – sibuk dengan senang
  • asyikin ( `āshiqīn) – pencinta
 • Asymawil ( ishmawīl) – bentuk Arab dari nama Yahudi Samuel
 • Asyura ( `āshūrā' ) – hari 10 Muharram
 • atar ( `iṭr) – wangian
 • atlas ( aṭlas) – peta bumi
 • audu billahi ( a`ūdhu billāh)
 • aulia ( awliyā' )
 • aur ( a`war)
 • aurat ( `aura)
 • ausat ( ausaṭ)
 • auzan fiil ( auzān f'il)
 • awab ( awwāb)
 • awal ( awwal) – mula
 • awam ( `awāmm) – orang umum
 • awan ( a`wān) – penolong
 • ayam ( ayyām) – hari
 • a'yan thabitah ( a`yān thābita)
 • ayar ( `ayyār)
 • ayat ( āya)
 • azab ( `adhāb)
 • azal ( azal) – masa lampau
 • azali ( azalī)
 • azam (1) ( a`ẓam)
 • azam (2) ( `azm)
 • azan ( adhān) – panggilan untuk bersolat
 • azhar ( azhar)
 • azim ( `aẓīm)
 • azimat ( `azīma) – jimat, barang keramat, suci
 • aziz ( `azīz) – tersayang
 • azmat ( `aẓama)
 • Azmu ( faras al-a`ẓam) – Pegasus
 • Azrakiah ( azraqīya) – nama sebuah aliran
 • azul ( azal)
 • azza wa jalla ( `azza wa-jalla)

B

 • ba – huruf kedua dalam abjad Arab
 • Bait - Rumah
 • Bait - Rangkap Syair
 • Baitallah – bangunan suci umat Yahudi di Jerusalem
 • Baitullah – Rumah Tuhan (Kaabah)
 • Baitulmuqaddis – Jerusalem
 • Badwi- Orang Badwi
 • Binti - anak perempuan

D

 • Dajal
 • Daerah
 • Daei - Pendakwah
 • dakwah
 • dalfin – lumba-lumba
 • din – agama
 • dubur – anus
 • dunia

E

 • eja – pasang aksara
 • ente – engkau

F

 • fa – sebuah huruf dalam abjad Arab
 • faham
 • Fakir - fakir (orang fakir dan miskin)
 • Faraj - Fraj (alat kelamin wanita)
 • Fardhu
 • Fitnah - fitnah
 • Fikr - Fikir
 • Furuk - furuk (pecahan, cabang)

G

 • Ghaib – hilang
 • Gharib - tersembunyi/samar
 • ghairah – hasrat
 • Ghaflah - lalai
 • gizi – bernutrisi

H

 • habib – teman
  • habibi – yang tercinta
 • hadiah – pemberian
 • Hakim - hakim
 • Halal - halal
 • Haram - haram
 • Hasil - Hasil (Dapat, pendapatan)
 • Hijab - hijab (menghalang)

I

 • Ibrani – bahasa bangsa Yahudi
 • Ikrar - Iqrar
 • Ikhlas
 • I'lan -Iklan,mengumumkan
 • Imam - Imam
 • Iman - Iman
 • Ingat
 • Inkar - engkar,menafikan
 • Insan - Insan
 • Islam - Islam
 • Isnin - Hari Isnin
 • isytihar – proklamasi
 • Isyak
 • Izin - izin

J

 • jahil – tidak tahu, bodoh
 • Jinayah - Jenayah (Kesalahan)
 • Jihad - jihad (berjuang)
 • Jin - jin (makhluk halus)
 • Jiran - Jar (tetangga)
 • Jumaat – hari kelima dalam seminggu

K

 • Kaabah – bangunan suci di Makkah
 • Kafir - kafir (bukan Islam)
 • Khat - Tulisan khat
 • Khinzir - Babi
 • Khunsa - Khunsa (dua alat kelamin)
 • Kisah - qissah (قصة)
 • Khatulistiwa - Khotul Istiwa'

L

 • Lagha - melalaikan
 • lazim – umum, biasa, lumrah
 • loghat – dialek

M

 • Madrasah - Sekolah
 • Magrib
 • Mahar - mahar (maskahwin)
 • Mukim
 • Makna - Makna (erti)
 • Makrame - simpulan tali
 • Manarah - Menara
 • Masjid - Masjid (Tempat solat)
 • Miskin - Orang miskin
 • mu'allaf – orang yang baru saja masuk agama Islam
 • Mu'azin - mu'azin (Tukang azan)
 • Muncul - (المثول)
 • Maksum - terpelihara dari dosa
 • Maksiat - perbuatan dosa
 • Markaz - Stesen
 • Mudir - Pengurus / Pengetua Sekolah
 • Mufti - mufti (orang yang berfatwa)
 • Mungkin - mumkin (ممکن)
 • Muslim - muslim (orang Islam)
 • Musim - mauwsam (موسم)
 • Mutlak - mutlaq (مطلق)

N

 • nabi – utusan Tuhan kepada umat manusia
 • nafas
 • Nasib - nasib
 • nasihat - nashihah
 • Nasrani – pengikut agama Kristian
 • Natijah (kesan) - natijah
 • nisbah

O

 • oknum – seseorang

P

 • perlu - fardhu
 • petua - fatawa
 • pondok - funduk (tempat penginapan)

Q

 • al-Qur'an – kitab suci umat Muslim
 • Qarabah - Kerabat (Kaum kerabat, orang terdekat)
 • Qasad - Qasad (Niat, tujuan)

R

 • rakyat – warga
 • rasul
 • Rasikh - Tegar
 • rehat (استراحة aistiraha)
 • rejeki(Indonesia)/rezeki(Malaysia)
 • Riba - faedah
 • Rishwah - rasuah

S

 • Saat - Masa
 • Saf - saf (barisan)
 • Sahih - sahih (benar)
 • Sahsiah - Sakhshiyah (keperibadian)
 • Sai'e - Sai'e (ibadat haji)
 • Salam - salam bagi salam
 • Sabtu – hari ketujuh dalam satu minggu
 • Sabru - sabar
 • Seluar - Serwal
 • soal - bertanya
 • solat
 • salib
 • Selasa – hari ketiga dalam satu minggu, hari
 • syaitan
 • Sifat - sifat
 • Sihr - Sihir
 • Siyasah - Politik
 • Syariah -
 • syaraf
 • Syarie -
 • syirik
 • Sultan - Sultan (Raja)

T

 • Tasawuf – ilmu sufisme
 • Tarikat
 • Takdir
 • Ta'dib
 • Tahrim
 • Tasyrik - (Hari-hari Tasyrik dalam istilah Islam adalah merujuk kepada Hari Raya Aidiladha (jatuh pada hari ke-10) )

U

 • ufuk – kaki langit

W

 • Waqf - harta wakaf
 • waktu – masa
 • Wasiat - wasiat
 • Warak - warak (merendah diri)

Y

Z

 • zaitun – sejenis buah atau pohon dari kawasan Mediterranean atau Laut Tengah
 • zakar – penis
 • Zalim - zalim
 • Zarafah - Zirafah (binatang)
 • ziarah
 • zina
 • zabur - kitab suci yang diturunkan kepada nabi Daud alaihissalam
 • zamrud