Pendidikan 2001 Serchhip

Menurut bancian India pada tahun 2001 Serchhip memiliki kadar pendidikan (kebolehan membaca) 80%, melebihi kadar purata kebangsaan 59.5%; dengan 53% lelaki dan 47% wanita mampu membaca. 16% dari populasi berusia di bawah 6 tahun. (2001)