Sintesis kimia

Dalam bidang kimia, sintesis kimia ialah tindakan mencetuskan tindak balas kimia dengan sengaja untuk mendapatkan satu atau beberapa produk.[1] Ini berlaku melalui manipulasi fizikal dan kimia yang kebiasaannya melibatkan satu tindak balas atau lebih. Dalam penggunaan makmal moden, sintesis kimia dianggap sebagai proses yang boleh diulang, boleh dipercayai, dan diwujudkan untuk diguna dalam pelbagai makmal. Tindak balas kimia dimulakan dengan pemilihan sebatian kimia yang dikenali sebagai reagen atau bahan tindak balas. Terdapat pelbagai cara yang boleh digunakan untuk menghasilkan produk ataupun produk pertengahan. Ini memerlukan percampuran sebatian dalam kapal reaksi seperti reaktor kimia atau kelalang bulat-bawah yang mudah. Kebanyakan tindak balas memerlukan beberapa bentuk prosedur kerja sebelum produk akhir adalah terpencil.[1]Jumlah produk dalam sintesis kimia adalah hasil tindak balas. Biasanya, hasil kimia yang dinyatakan dalam bentuk berat dalam gram (dalam suasana makmal) atau sebagai peratusan daripada jumlah kuantiti teori produk yang boleh dihasilkan. Tindak balas lebihan adalahtindak balas kimia yang tidak diingini berlaku yang mengurangkan hasil produk yang diingini.Perkataan sintesis pada hari ini pertama kalinya digunakan oleh ahli kimia, Hermann Kolbe.