Spesies terjejas
Spesies terjejas

Spesies terjejas

Spesies terjejas merupakan kategori status pemuliharaan Kesatuan Pemuliharaan Alam Sekitar Antarabangsa (IUCN) yang berkemungkinan terancam jika keadaan persekitaran yang mengancam kehidupannya dan pembiakannya tidak bertambah baik. Terdapat 4728 haiwan dan 4914 tumbuhan yang diklasifikasikan sebagai terjejas berbanding dengan tahun 1998 pada masing-masing pada tahap 2815 dan 3222.[1]Sebab utama kehidupan spesies terjejas disebabkan kemusnahan habitat. Spesies terjejas dipantau dan kebanyakannya terancam. Walau bagaimanapun, sesetengah spesis yang disenaraikan "terjejas", sebenarnya berada dalam kurungan, sebagai contoh katak biru racun dart. Berikut merupakan kriteria-kriteria yang digunakan oleh IUCN dalam mengklasifikasikan sesebuah spesies sebagai sepeies terjejas. Sesebuah takson dikategorikan sebagai terjejas jika tidak dimasukkan dalam kategori terancam genting atau terancam tetapi masih menghadapi risiko kepupusan dalam tempoh masa terdekat, berdasarkan mana-mana kritera A hingga E: