Stereotaip LGBT
Stereotaip LGBT

Stereotaip LGBT

Stereotaip LGBT ialah stereotaip tentang golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Stereotaip adalah generalisasi konvensional, formulaik, pendapat atau imej berdasarkan orientasi seksual atau identiti jantina orang LGBT. Persepsi stereotaip boleh diperolehi melalui interaksi dengan ibu bapa, guru, rakan sebaya dan media massa,[1] atau, lebih umum, melalui kekurangan kebiasaan secara langsung, mengakibatkan peningkatan pergantungan pada generalisasi.Stereotaip negatif sering dikaitkan dengan homofobia, lesbofobia, gayfobia, bifobia, atau transfobia.[2] Stereotaip positif, atau kontrastereotaip, juga wujud.[3][4]