Suku_(biologi)
Suku_(biologi)

Suku_(biologi)

Dalam biologi, satu suku ialah satu pangkat taksonomi antara keluarga dan genus.[1][2] Suku kadangkala dibahagikan kepada subsuku.Dalam zoologi, sesetengah contoh termasuk suku Caprini (kambing-antelop), Hominini (hominin), Bombini (kumbang bumbel), dan Thunnini (tuna). Dalam botani, contoh termasuk suku Acalypheae dan Antidesmeae.