Sulfur_dioksida

Sulfur dioksida ialah satu sebatian kimia dengan formula SO2. Ia dihasilkan oleh gunung berapi dan juga beberapa proses industri. Memandangkan arang batu dan petroleum mengandungi sebatian sulfur, pembakarannya menghasilkan sulfur dioksida. Pengoksidaan SO2 yang berterusan, membentuk H2SO4, selalunya dengan kehadiran pemangkin seperti NO2, yang akhirnya menyebabkan hujan asid. Perkara inilah yang menjadi salah satu kebimbangan terhadap kesan-kesan buruk penggunaan bahan bakar seperti ini sebagai sumber kuasa terhadap alam sekitar.