Penswastaan Syarikat_awam

Kurang umum, tetapi bukan tidak dikenali, adalah bagi sebuah syarikat awam untuk membeli hakmilik pemegang sahamnya dan menjadi swasta. Ini adalah lazimnya dibuat melalui satu pembelian umpilan kuasaan dan berlaku apabila pembeli itu percaya sekuriti itu telah dibawah nilai oleh pelabur. Syarikat-syarikat awam juga boleh menjadi swasta dengan mempunyai kesemua saham-saham mereka dibeli oleh seorang individu atau kumpulan pelabur kecil, atau oleh sebuah lagi syarikat yang swasta.