Sejarah T

T Proto-SemitikT PhoeniciaT EtruskanTau Yunani

Taw merupakan huruf terakhir abjad Semitik barat dan Ibrani, mungkin melambangkan salib. Nilai bunyi huruf Taw, Tαυ (Tau) Yunani, dan T Italik Lama dan Rumi kekal sama, iaitu setiap satunya menandakan fonem /t/; begitu juga dengan bentuk asasnya dalam semua abjad-abjad tersebut.