Teluk

Tanjung dan teluk merupakan dua jenis bentuk muka bumi yang boleh didapati di kawasan berpantai. Ia sering kali ditemui terbentuk di garis pantai yang sama. Teluk dikelilingi oleh daratan pada tiga bahagian sisinya, manakala tanjung dikelilingi oleh laut pada tiga bahagian sisinya.