Terbitan lucah
Terbitan lucah

Terbitan lucah

Terbitan lucah adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan berahi (gairah seksual).[1]Pornografi berbeza dengan erotika. Dapat dikatakan, pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar yang melibatkan perlakuan secara fizikal manakala erotika adalah melibatkan fokus terhadap emosi dan perasaan. Kalangan industri terbitan lucah kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif eufemisme namun mengakibatkan kekacauan pemahaman di kalangan masyarakat umum.Terbitan lucah dapat menggunakan berbagai media — teks tertulis mahupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernafas. Filem lucah menggabungkan gambar yang bergerak, teks erotik yang diucapkan dan/atau suara-suara erotik lain, sementara majalah seringkali menggabungkan foto dan teks tertulis. Novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis, kadang-kadang dengan ilustrasi. Suatu pertunjukan hidup pun dapat disebut lucah.

Rujukan

WikiPedia: Terbitan lucah http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_0/a197.html http://www.bizreport.com/news/8560/ http://wiwienw.blogspot.com/2007/06/tugas-produksi... http://money.cnn.com/2004/08/25/commentary/game_ov... http://www.dianarussell.com/porntoc.html //scholar.google.com/scholar?q=%22Terbitan+lucah%2... //www.google.com/search?&q=%22Terbitan+lucah%22+si... //www.google.com/search?as_eq=wikipedia&q=%22Terbi... //www.google.com/search?q=%22Terbitan+lucah%22&tbm... //www.google.com/search?tbs=bks:1&q=%22Terbitan+lu...