Kegunaan moden Terusan

Satu gerakan yang bermula di Britain dan Perancis untuk menggunakan terusan perindustrian awal telah membangkitkan satu rasa untuk memelihara terusan-terusan bersejarah.

Terusan telah menjumpai satu kegunaan lain dalam kurun ke-21 ini apabila dijadikan medium rangkaian komunikasi gentian optik.

Berkaitan