UTC+12

Maaf tiada artikel UTC+12

Artikel serupa

English version UTC+12


UTC+12

Tengah 180 darjah T
Kumpulan tarikh-masa (DTG) M
Belakang (−)UTCHadapan (+)
 
Belakang (−)UTCHadapan (+)
−12 −11 −10 −09 −08 −07 −06 −05 −04 −03 −02 −01 ±00 +01 +02 +03 +04 +05 +06 +07 +08 +09 +10 +11 +12 +13 +14
-09 -04 -03 +03 +04 +05 +06 +08 +09 +10 +11
+05 +12
  •      UTC+12:00 ~ 180 darjah T – sepanjang tahun
  • Kawasan yang gelap menggunakan penjimatan masa siang. Warna asas menunjukkan masa piawai.
    Sempadan timur (Nautika) 172.5 darjah B
    Sempadan barat (nautika) 172.5 darjah T