Umair ibn Sa'ad al-Ansari

Umair ibn Sa'ad merupakan seorang pemuda yang berasal dari Madinah. Bapanya Sa'ad meninggal dunia ketika beliau masih kecil lagi. Nasibnya terbela apabila ibunya berkahwin dengan seorang bangsawan kota Madinah iaitu Judas ibn Suwaid. Memeluk Islam ketika berusia sepuluh tahun.