Umar Al-Khattab
Umar Al-Khattab

Umar Al-Khattab

Saidina Umar al-Khattab (Arab, عمر بن الخطاب) (c. 581 - November, 644), kadang-kadang dipanggil juga sebagai Umar al-Farooq ataupun Omar atau Umar ialah daripada Bani Adi iaitu salah satu golongan Bani Adi Quraisy. Beliau menjadi khalifah kedua Islam pada 23 Ogos (633-644 Masihi) bersamaan 22 Jamadilakhir tahun 13 Hijrah dan merupakan salah seorang Khulafa al-Rasyidin.Saidina Umar dilahirkan di Makkah. Bapanya bernama Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Beliau dikatakan terdiri daripada golongan kelas pertengahan. Sewaktu kecilnya beliau pernah mengembala kambing dan pada zaman dewasanya beliau berniaga dengan berulang-alik ke Syam membawa barang dagangan. Beliau juga berilmu, perkara yang amat jarang berlaku pada masa tersebut, dan juga merupakan seorang pejuang dan wira yang gagah dan terkenal kerana kegagahannya.

Umar Al-Khattab

Tempat lahir Makkah, Semenanjung Arab
Keturunan Farooqui
Anakanda perempuan Hafsa bint 'Umar
• Fatima bint 'Umar
• Zaynab bint 'Umar
Penaklukan 23 Ogos 634 Masihi – 6 November 644 Masihi
Meninggal dunia 6 November 644 Masihi (26 Zulhijjah 23 Hijrah)[1]
Pendahulu Saidina Abu Bakar
Nama penuh Umar Al-Farooq bin Ishak
Gelaran lain Al-Farooq ("Pembanding diantara benar dan salah")
Amir al-Mo`mineen ("Ketua orang-orang beriman") [2]
Pengganti Saidina Uthman Affan
Lahir 579 Masihi (45 sebelum hijrah)
Ibunda Hantamah binti Hisham ibn al-Mugheerah
Anakanda lelaki `Abd Allah ibn `Umar
• 'Abd ar-Rahman ibn 'Umar
• 'Ubaid Allah ibn 'Umar
• Zayd ibn 'Umar
Asim ibn Umar
• Iyaad ibn 'Umar
• 'Abd ar-Rahman ibn 'Umar
• Az-Zubayr ibn Bakkar (Abu Shahmah)
Saudara lelaki Zayd ibn al-Khattab
Ayahanda Khattab ibn Nufayl
Lokasi pengebumian Masjid Nabawi, Madinah
Tempat meninggal dunia Madinah, Semenanjung Arab
Saudara perempuan Fatimah bint al-Khattab
Isteri • Zaynab bint Maz'un
Umm Kulthum bint Ali
• Quraybah bint Abi Umayyah al-Makhzumi
• Umm Hakim bint al-Harith ibn Hisham
Jamilah bint Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah
• Atikah bint Zayd ibn Amr ibn Nufayl
• Luhyah
• Fukayhah