Demografik 2001 Umargam

Menurut bancian India pada tahun 2001, Umargam memiliki bilangan penduduk seramai 21,648. Dari jumlah tersebut, kaum lelaki membentuk 55% dari jumlah keseluruhan populasi dan wanita seramai 45%.[1]