Pendidikan 2001 Umargam

Menurut bancian India pada tahun 2001 Umargam memiliki kadar pendidikan (kebolehan membaca) 71%, melebihi kadar purata kebangsaan 59.5%; dengan 61% lelaki dan 39% wanita mampu membaca. 14% dari populasi berusia di bawah 6 tahun. (2001)