Umur boleh kahwin

Umur boleh kahwin biasanya adalah khas bagi merujuk kepada hubungan perkahwinan manusia, di mana seseorang di benarkan berkahwin, samaada sebagai hak atau tertakluk kepada keizinan keluarga atau yang lain.. Ia adalah berbeza daripada satu negara dengan negara yang lain. Selain itu ia berbeza dengan peredaran zaman.Perbezaan ini juga terdapat dalam perbezaan rasmi menurut takrifan undang-undang, dengan tuntutan agama, tuntutan adat, dan dari segi kesediaan biologi.Umur boleh kahwin berbeza menurut negara. Umur boleh kahwin tidak sepatutnya dikelirukan dengan usia matang ("age of majority") atau usia keizinan ("age of consent"). Usia perkahwinan di negara di bawah mungkin di bawah usia matang dan usia keizinan yang dibunakan di negara tersebut. Tambahan lagi, usia di mana seseorang dibenarkan secara sah untuk terbabit dalam aktiviti seksual mungkin di bawah umur boleh kahwin.

Rujukan

WikiPedia: Umur boleh kahwin http://arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=33 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/1... http://www.chanrobles.com/executiveorderno209.htm http://www.chanrobles.com/presidentialdecreeno1083... http://chartsbin.com/view/1o4 http://chartsbin.com/view/sr6 http://www.hrforumzim.com/monitor/hrm_33.htm http://www.morocco.com/forums/women-morocco-femmes... http://www.mscode.com/free/statutes/93/001/0005.ht... http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=00149&uro=08010