Pentadbiran Universiti Islam Selangor

Lembaga Pengarah[7]

YB DATO’ HAJI HARIS BIN KASIMSetiausaha Kerajaan Negeri Selangor(Pengerusi)

YAD TAN SRI DATO' SERI ABDUL AZIZ BIN MOHD YUSOFPengerusi Majlis Agama Islam Selangor(Timbalan Pengerusi)

YAD DATO' SETIA SALEHUDDIN BIN SAIDINPeguambela & Peguamcara Salehuddin Saidin & Associates

PROFESOR DATO’ DR. MUJAINI BIN TARIMINPensyarah Fakulti Pendidikan & Sains Sosial, UNISEL

NORZAIHAN BINTI MOHD ZAINPengarah Kewangan MAIS

PROFESOR MADYA DATO' DR. MOHD FARID RAVI BIN ABDULLAHRektor / Ketua Eksekutif KUIS

Pengurusan[8]

Rektor : Prof. Madya Dato' Dr. Mohd Farid Ravi Bin Abdullah

Timbalan Rektor Akademik & Antarabangsa : Prof. Madya Dr. Zetty Nurzuliana Binti Rashed

Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar & Alumni : Dr. Abdul Razif Bin Zaini

Timbalan Rektor Penyelidikan, Industri & Jaringan Komuniti : Prof. Madya Dr. Mokmin Bin Basri

Pendaftar : En. Zulhizzam Bin Hamzah

Bendahari : Pn. Nor Hafizin Binti Abdul Wahab

Penasihat Undang-Undang : Pn. Rohaiza Binti Mat Noh

Ketua Pustakawan : Hajah Noorlia Binti Ramli

Rujukan

WikiPedia: Universiti Islam Selangor http://www.kuis.edu.my/ http://www.kuis.edu.my/v2/index.php?option=com_con... http://www.kuis.edu.my/v2/index.php?option=com_con... http://www.kuis.edu.my/v2/index.php?option=com_con... http://www.kuis.edu.my/v2/index.php?option=com_con... http://www.kuis.edu.my/v2/index.php?option=com_con... http://www.kuis.edu.my/v2/index.php?option=com_con... http://www.kuiscell.com/ http://www.kuis.edu.my/rdc/ http://www.kuis.edu.my/v2/index.php?option=com_con...