Utara

Utara adalah sebuah arah dalam kompas. Utara merupakan arah yang, dalam budaya Barat, dianggap sebagai arah utama. Ia digunakan untuk menjelaskan arah-arah lainnya. Kerana itulah dalam peta arah utara selalu ditunjukkan dengan sebuah tanda panah. Utara biasanya berada di sebelah atas peta.Utara berlawanan arah dengan Selatan.