Sejarah V

Huruf V berasal dari huruf Semitik Waw, begitu juga huruf-huruf moden F, U, W, dan Y. (Rujuk rencana mengenai F untuk keterangan lanjut.)

Dalam bahasa Yunani, huruf "upsilon" (Υ) disuaikan dari huruf waw, mula-mulanya untuk melambangkan bunyi vokal /u/ seperti dalam perkataan "bulan", kemudian berubah menjadi /y/, iaitu sama seperti huruf ü dalam bahasa Jerman.

Dalam bahasa Latin, huruf upsilon ini dipinjam dalam bentuk huruf V (tanpa batang) untuk menandakan bunyi /u/ yang sama, dan juga bunyi konsonan /w/. Oleh itu, perkataan num — atau asalnya dieja NVM — disebut "noom" (/num/) sementara perkataan via / VIA disebut "wi-a" (/wia/. Mulai abad pertama Masihi, bergantung pada loghat setempat, konsonan /w/ berubah menjadi /β/, dan akhirnya menjadi /v/.

Dalam sistem angka Rumi, huruf V melambangkan nombor 5, kerana menyerupai kebiasaan menghitung takuk yang diukir pada kayu, iaitu setiap takuk kelima dikerat dua agar membentuk "V".

Ketika akhir Zaman Pertengahan, timbulnya dua bentuk huruf v atau u, kedua-duanya sama dipakai bagi bunyi u dan v. Bentuk v berbucu ditulis di awal kata, manakala bentuk u bundar dipakai di tengah atau akhir kata tanpa mengira yang mana bunyinya. Oleh itu, perkataan-perkataan seperti valour dan excuse sama seperti ejaan zaman sekarang, tetapi perkataan have dan upon pula ditulis haue dan vpon. Akhirnya pada 1700-an, agar bunyi konsonan dan vokal diasingkan, bentuk v menandakan konsonan sementara bentuk u pula vokal, maka lahirnya huruf u moden. Pada ketika inilah wujudnya huruf besar U; sebelum ini selalu dipakai huruf besar V. Mula-mulanya, semenjak huruf u dan v dijadikan huruf berasingan, v mendahului u dalam susunan abjad, kini pula sebaliknya.

Dalam sistem IPA, /v/ menandakan frikatif labiodental bersuara.

Dalam sistem pinyin bahasa Mandarin, kesemua huruf Rumi digunakan kecuali huruf V, gara-gara tiadanya bunyi [v] dalam bahasa Mandarin, tetapi huruf “v” dipakai kebanyakan kaedah input sebagai ganti huruf “ü” yang tiada pada kebanyakan papan kekunci. Perumian merupakan kaedah yang terlaris untuk menaip bahasa Cina secara fonetik.