Virus_influenza_C

Virus influenza C ialah sejenis spesis virus dalam keluarga Orthomyxoviridae dan merupakan salah satu daripada virus-virus influenza.[1] Virus ini diketahui untuk menjangkiti manusia dan khinzir.[2]Perbezaan antara virus-virus secara terperinci adalah kecil serta tidak jelas dan oleh itu, tiada penciptaan subbahagian bagi virus ini. Virus ini biasanya cuma dikaitkan dengan simptom-simptom ringan.[3] Meskipun begitu, virus ini boleh menyebabkan wabak tempatan.