Vokal bundar hampir belakang hampir sempit
Vokal bundar hampir belakang hampir sempit

Vokal bundar hampir belakang hampir sempit

Vokal bundar hampir belakang hampir sempit ialah sejenis bunyi vokal yang terdapat dalam sebilangan bahasa lisan, dilambangkan oleh aksara ʊ dalam Abjad Fonetik Antarabangsa (IPA), dan U dalam X-SAMPA. Aksara IPA-nya berupa huruf omega besar (Ω) yang dikecilkan dan terbalik, tetapi secara rasminya dikenali sebagai small Latin letter upsilon (huruf upsilon Rumi kecil).Terdapat juga vokal tak bundar hampir belakang hampir sempit, tetapi memandangkan tiada bahasa yang diketahui membezakan kebundaran vokal ini, maka IPA belum mempiawaikan lambang khusus untuk vokal tak bundar tersebut, sebaliknya adanya beberapa transkripsi yang boleh diterima seperti ‹ɯ̽› dan ‹ʊ̜›.