Formula berguna Voltan

litar DC

V = P R {\displaystyle V={\sqrt {PR}}} V = R ∗ I {\displaystyle V={R*I}} R = V I {\displaystyle R={\frac {V}{I}}}

Yang mana V = voltan/perbezaan keupayaan, I = keamatan arus elektrik, R = rintangan, P = kuasa/watts

litar AC

V = P I cos ⁡ ϕ {\displaystyle V={\frac {P}{I\cos \phi }}} V = P Z cos ⁡ ϕ   {\displaystyle V={\frac {\sqrt {PZ}}{\sqrt {\cos \phi }}}\!\ } V = I R cos ⁡ ϕ {\displaystyle V={\frac {IR}{\cos \phi }}}

Yang mana V=voltan, I=arus elektrik, R=rintangan, P=kuasa sebenar, Z=galangan, φ=sudut vektor fasa antara I dan V

Penukaran AC

V a v g = .637 V p k = 2 π V p k = ω π ∫ 0 π / ω V p k sin ⁡ ( ω t − k x ) d x   {\displaystyle V_{avg}=.637\,V_{pk}={\frac {2}{\pi }}V_{pk}={\frac {\omega }{\pi }}\int _{0}^{\pi /\omega }V_{pk}\sin(\omega t-kx){\rm {d}}x\!\ } V r m s = .707 V p k = 1 2 V p k = V p k ⟨ sin 2 ⁡ ( ω t − k x ) ⟩   {\displaystyle V_{rms}=.707\,V_{pk}={\frac {1}{\sqrt {2}}}V_{pk}=V_{pk}{\sqrt {\langle \sin ^{2}(\omega t-kx)\rangle }}\!\ } V p k = 0.5 V p p k   {\displaystyle V_{pk}=0.5\,V_{ppk}\!\ } V a v g = .319 V p p k   {\displaystyle V_{avg}=.319\,V_{ppk}\!\ } V r m s = .354 V p p k = 1 2 2 V p p k   {\displaystyle V_{rms}=.354\,V_{ppk}={\frac {1}{2{\sqrt {2}}}}V_{ppk}\!\ } V a v g = 0.900 V r m s = 2 2 π V r m s   {\displaystyle V_{avg}=0.900\,V_{rms}={\frac {2{\sqrt {2}}}{\pi }}V_{rms}\!\ }

Yang mana Vpk=voltan puncak, Vppk=voltan puncak ke puncak, Vavg=purata voltan dalam separuh kitaran, Vrms=voltan berkesan (punca kuasa min kuasa dua),dengan anggapan gelombang sinosoid dengan bentuk V p k sin ⁡ ( ω t − k x ) {\displaystyle V_{pk}\sin(\omega t-kx)} , dengan tempoh T = 2 π / ω {\displaystyle T=2\pi /\omega } , dan yang mana sudut kurungan (dalam persamaan dalam punca-min-kuasa dua) mewakili purata tempoh bagi keseluruhan masa.

Voltan penuh

Punca-punca voltan dan turunan dalam litar bersiri:

V T = V 1 + V 2 + V 3 + . . . + V n   {\displaystyle V_{T}=V_{1}+V_{2}+V_{3}+...+V_{n}\!\ }

Punca-punca voltan dan turunan dalam litar selari:

V T = V 1 = V 2 = V 3 = . . . = V n   {\displaystyle V_{T}=V_{1}=V_{2}=V_{3}=...=V_{n}\!\ }

Yang mana n   {\displaystyle n\!\ } ialah punca voltan ke-n atau turunan

Penurunan voltan

Merentasi perintang (Perintang R):

V R = I R R   {\displaystyle V_{R}=IR_{R}\!\ }

Merentasi pemuat (Pemuat C):

V C = I X C   {\displaystyle V_{C}=IX_{C}\!\ }

Merentasi peraruh (Peraruh L):

V L = I X L   {\displaystyle V_{L}=IX_{L}\!\ }

Yang mana V=voltan, I=arus elektrik, R=rintangan, X=regangan.

Berkaitan