Penjelasan Voltan

Definisi matematik

Perbezaan keupayaan eletrik ditakrifkan sebagai jumlah tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan satu unit cas eletrik dari titik kedua ke titik pertama. Perbezaan keupayaan antara dua titik antara titik a dan b ialah kamiran talian (line integral) bagi medan eletrik E:

V a − V b = ∫ a b E ⋅ d l . {\displaystyle V_{a}-V_{b}=\int _{a}^{b}\mathbf {E} \cdot d\mathbf {l} .}