Waruna
Waruna

Waruna

Waruna atau Baruna (/ˈvɜːrʊnə, ˈvɑːrə-/;[1] Bahasa Sanskrit: वरुण, IAST: Varuṇa) ialah seorang dewa daripada kitab suci Veda dan awalnya dikaitkan dengan langit, kemudian dengan lautan bersama-sama dengan Rita (keadilan) dan Satya (kebenaran).[2][3] Dewa ini dijumpai dalam pustaka tertua dalam Veda Hindu, seperti gita puja 7.86 dalam Rig Veda.[3] Dia juga disebut dalam karya nahu Tamil, Tolkāppiyam, sebagai dewa laut dan hujan.[4]Dalam Purana Hindu, Waruna ialah dewa lautan, wahananya (kenderaan) ialah Makara (sebahagian ikan, sebahagian makhluk darat) dan senjatanya ialah Pasa (jerut, tali penjerut).[2][5] Dewa ini ialah tuhan penjaga arah barat.[3] Dalam beberapa kitab, dia ialah bapa kepada seorang pendeta Veda bernama Wasista.[2]Waruna juga wujud dalam kepercayaan Buddha Jepun dengan nama Suiten.[5] Juga didapati dalam Jainisme.[6][7].