Kegunaan X

Dalam sesetengah bahasa, sebagai kesan pelbagai perubahan fonetik dan adaptasi tulisan tangan, X berbeza sebutannya dalam pelbagai bahasa:

  • Bahasa Melayu: "X" bukan sahaja merupakan huruf yang paling sedikit digunakan di seluruh kosa kata bahasa Melayu, malah huruf ini seolah-olah itdak pernah digunakan kecuali bagi perkataan yang menyebut nama huruf ini dalam perkataan (cth: sinar-X). Bagi kata-kata pinjaman dari bahasa lain yang mengandungi huruf "x" seperti sex dan xylophone, huruf x diganti dengan "ks" ([ks] di tengah atau akhir perkataan) atau "z" ([z] di permulaan perkataan), iaitu seks dan zilofon.
  • Bahasa Inggeris: X ialah gagasan dua konsonan [ks]; atau kadang-kadang apabila diikuti oleh suku kata berpelat yang bermula dengan bunyi vokal, atau apabila diikuti oleh "h" bisu dan bunyi vokal berpelat [gz] (cth. exhaust, exam); lazimnya [z] apabila menjadi huruf pertama perkataan (cth. xylophone), serta dalam sesetengah kata kompaun mengekalkan bunyi [z], seperti (e.g. meta-xylene). X juga menghasilkan bunyi [kʃ] dalam perkataan yang berakhir dengan -xion. X juga melambangkan bunyi [gʒ] atau [kʃ], misalnya, masing-masing dalam perkataan luxury dan sexual. Apabila huruf X memulakan perkataan dalam bahasa Inggeris sepertilah xynene dan bunyi z dihasilkan, makam huruf X dikatakan bisu. X akhiran semestinya [ks] (cth. ax/axe) kecuali dalam kata pinjam seperti faux (lihat ulasan bagi bahasa Perancis, di bawah).
  • Bahasa Perancis: Pada hujung perkataan, bisu (atau [z] secara perhubungan jika perkataan seterusnya bermula dengan bunyi vokal). Penggunaan sebegini timbul sebagai perubahan tulisan bagi akhiran -us. Terdapat dua pengecualian, iaitu x disebut [s] dalam six dan dix.
  • Bahasa Sepanyol: Dalam bahasa Sepanyol lama, X disebut seperti [ʃ] kerana bahasa ini masih sebunyi dengan bahasa Iberia yang lain. Kemudian, bunyi ini berubah menjadi bunyi [x] yang keras. Dalam bahasa Sepanyol moden, bunyi [x] dieja dengan j, atau dengan g sebelum e dan i, namun x dikekalkan bagi sesetengah nama (misalnya México, yang beralternasi dengan Méjico). Kini, X mewakili bunyi [s] (sebagai huruf pertama perkataan), atau gagasan konsonan [ks] dan [gs] (cth. oxígeno, examen). Lebih jarang lagi; seperti dalam bahasa Sepanyol lama, huruf x boleh disebut sebagai [ʃ] di hari ini dalam kata-kata nama khas seperti Raxel (variasi Rachel) dan Xelajú. Dalam variasi bahasa Sepanyol di Amerika dan seseo, digraf xc di excelente disebut sebagai [ks] tetapi di Sepanyol, kombinasi konsonan tersebut disebut [ks-θ].
  • Bahasa Albania, x mewakili [dz], sementara digraf xh mewakili [dʒ].
  • Dalam Hanyu Pinyin, sistem transkripsi rasmi bagi bahasa Mandarin, huruf x mewakili bunyi frikatif alveolo-palatal tidak bersuara /ɕ/.
  • Dalam bahasa Jerman dan bahasa Itali, X digunakan terutamanya dalam kata pinjam.