Demografi Xindian

Xindian mempunyai 285,822 penduduk (Mei 2005) di kawasan seluas 120.2255 km². Jumlah penduduk perempuan melebihi jumlah penduduk lelaki, dengan jumlah perempuan sebanyak 144,325 orang dan jumlah lelaki sebanyak 142,461 orang. Xindian memiliki 107,878 rumah tangga dan justera, saiz purata setiap rumah tangga hanya 2.65 orang. Kadar pertumbuhan penduduknya 1.58% setiap tahun.