Yang_di-Pertua_Negeri_Melaka
Yang_di-Pertua_Negeri_Melaka

Yang_di-Pertua_Negeri_Melaka

Yang di-Pertua Negeri Melaka merupakan ketua dan pemerintah bagi Negeri Melaka. Beliau dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong setelah mendapat nasihat daripada Ketua Menteri Melaka sebagaimana Perlembagaan Negeri Melaka.Yang di-Pertua Negeri menjalankan kuasa eksekutif mengikut Perlembagaan Negeri dan membuat keputusan dengan nasihat Kabinet atau Ketua Menteri. Bagaimanapun, beliau juga boleh bertindak atas budi bicaranya dalam melaksanakan beberapa fungsi seperti melantik Ketua Menteri dan menangguh dari memperkenankan permohonan untuk membubarkan Dewan Undangan.Persetujuan daripada Yang Di-Pertua Negeri adalah diperlukan bagi semua undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri.Melaka mempunyai Sultan tetapi hak beliau untuk kembali bertakhta kembali dinafikan oleh Kerajaan Malaysia. Sebaliknya Yang Di-Pertua Negeri dilantik untuk mengetuai negeri ini sekaligus menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Setiap mesyuarat yang dihadirinya akan diiringi oleh Ketua Menteri Melaka. Yang Di-Pertua Negeri tidak boleh mengundi untuk memilih Yang Di-Pertuan Agong dan tidak boleh mempengerusikan mesyuarat Majlis Raja-Raja.