Penggunaan Z

Dalam bahasa Melayu, huruf "z" berbunyi konsonan frikatif alveolar bersuara yang terdapat dalam kata-kata pinjaman bahasa Arab, Parsi dan Eropah; misalnya: "ziarah", "zapin" dan "zoo", begitu juga dengan bahasa Inggeris seperti dalam perkataan "zip", "realize" dan sebagainya. Adakalanya dalam bahasa Inggeris, "z" membawa bunyi frikatif belakang gusi bersuara (IPA: [Ʒ]) seperti dalam perkataan "azure".

Dalam bahasa Itali, huruf Z menandakan dua fonem iaitu /ts/ dan /dz/; dalam bahasa Jerman, huruf Z membawa /ts/; dalam bahasa Sepanyol Castellano pula /θ/ (iaitu th dalam thing Inggeris), tetapi dalam loghat-loghat lain (Amerika Latin, Andalusia) bunyinya /s/.

Dalam sistem pinyin bahasa Mandarin "z" disebut [ts]. Dalam perumian bahasa Jepun pula, huruf z menandakan bunyi [z] dan [dz].

Sistem IPA memakai simbol [z] untuk konsonan frikatif alveolar bersuara. Dalam bahasa Inggeris, sesetengah kegunaan huruf S disebut /z/, seperti dalam perkataan "closed", ""

Berkaitan