Anugerah dan pengiktirafan Zakaria Stapa

Darjah kebesaran dan anugerah

Anugerah akademik

 • Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Anugerah Gelaran Profesor Emeritus (Pengajian Islam) - Profesor Emeritus - 2018
  • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang UKM (1992, 1998, 2007, 2012)
  • Anugerah Penerbitan Fakulti Pengajian Islam (Kategori Buku) (1996)
  • Anugerah Khas Kualiti Kategori Penerbitan Makalah Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM (1999)
  • Anugerah Fakulti Pengajian Islam UKM (2000, 2001, 2002, 2003, 2006)
  • Anugerah Khas Kualiti Pengajar Cemerlang, Rumpun Sains Sosial, UKM (2001)
  • Anugerah Pengajar Cemerlang, Fakulti Pengajian Islam (2011-2012, 2012-2013, 2014-2015)