Khidmat kepada masyarakat Zakaria Stapa

Zakaria terlibat dalam pelbagai kegiatan khususnya memberi khidmat rundingan, pandangan dan ceramah ilmiah berasaskan kepakaran kepada pelbagai agensi kerajaan dan swasta di peringkat kebangsaan dan serantau dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan bidang tujahan dan kepakaran. Antara jawatankuasa yang sedang dianggotai adalah seperti berikut:

  1. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Penapisan Bahan-bahan Penerbitan Berunsur Islam JAKIM (sejak 1995).
  2. Ahli Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan Islam (LEPAI), JAKIM (Mac 2005-Mac 2008; 2014-kini).
  3. Timbalan Pengerusi Majlis Dakwah Negara[4]
  4. Pengerusi Panel Pakar Tasawuf JAKIM
  5. Timbalan Pengerusi Panel Pakar Akidah JAKIM

Beliau juga terlibat menganggotai institusi kefatwaan di Malaysia, antaranya: