Syarat-syarat zihar Zihar

  1. Suami mestilah seorang yang Muslim dan sudah baligh (mukalaf).
  2. Hubungan suami-isteri di antara mereka hendaklah masih sah.
  3. Gaya bahasa (sighah) lafaz yang digunakan oleh suami memang bermaksud untuk menziharkan isteri.
  4. Perumpamaan yang dikenakan oleh suami kepada isteri secara keseluruhan dirinya atau sebahagian sahaja.
  5. Persamaan yang disebut di antara isterinya dengan mana-mana perempuan lain yang haram baginya nikah sama ada sementara atau selama-lamanya.
  6. Persamaan yang disebut membawa makna haramnya hubungan suami-isteri di antara mereka.