1946

1946 merupakan tahun biasa yang bermula pada hari Selasa. Ia berlangsung dari 27 Muharam 1365 hingga 7 Safar 1366.
Berkaitan