Abdullah bin Abdul Muttalib

Abdullah bin Abdul Muttalib (b. Arab: عبد الله بن عبد المطلب 'AbduLlāh (i)bn 'Abd al-Muṭṭalib) merupakan bapa kepada junjungan besar Muhammad. Nama penuhnya ialah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin 'Abd Manaf bin Qusay bin Kilab. Abdullah merupakan anak yang paling disayangi oleh bapanya, Abdul Muttalib.Ketika berusia 18 tahun, bapanya telah mengahwinkannya dengan Aminah binti Wahb. Hasil perkongsian hidup tersebut, lahirlah Muhammad. Abdullah meninggal dunia ketika kandungan Aminah berusia dua bulan.