Alat_muzik

Alat muzik merujuk kepada alat yang digunakan khas bagi menghasilkan muzik.