Angin Utara dan Matahari

Angin Utara dan Matahari ialah salah satu daripada Dongeng Aesop (Indeks Perry 46). Dongeng ini merupakan jenis 298 (Angin dan Matahari) dalam pengelasan cerita rakyat Aarne-Thompson.[1] Nilai murni yang diajarkan olehnya tentang keunggulan pujukan mengatasi paksaan telah menjadikan kisah ini diketahui secara meluas. Fabel ini juga merupakan teks pilihan untuk transkripsi fonetik.