Angka Abjad

Angka Abjad ialah sistem angka perpuluhan yang memberikan nilai angka kepada 28 huruf abjad Arab. Sistem ini telah lama digunakan di dunia Arab, lama sebelum pengenalan angka Arab pada abad ke-8. Dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu moden, perkataan ʾabjadiyyah dan abjad digunakan secara umum, merujuk kepada semua jenis set huruf terselaras.Dalam sistem Abjadi, huruf pertama abjad Arab, alif (ﺍ) , digunakan untuk mewakili 1; huruf kedua, ba (ﺏ) digunakan untuk mewakili 2, dan seterusnya. Ada juga huruf yang mewakili gandaan 10 dan 100: contohnya Ya (ي) untuk 10, Kaf (ك) untuk 20, Qaf (ق) untuk 100, dan seterusnya.Nama "abjad" (أبجد) adalah berasal dari empat huruf pertama abjad Phoenicia, abjad Aramia, abjad Ibrani, dan yang sekeluarga dengannya. Bagaimanapun, kesemua abjad-abjad purba ini hanya mengandungi 22 huruf, dan berhenti pada huruf Ta, yang bernilai angka 400. Sistem abjadi Arab berterusan dari sini, dengan huruf yang tak dijumpai dalam abjad lain:Sa (ث) yang bernilai 500 dan seterusnya.