Audio_digital

Muzik Digital adalah pembiakan suara Jodie dari isyarat digital yang telah diubah keasalnya menjadi isyarat analog, rakaman suara digital dengan cara pengekodan angka binari hasil dari perubahan isyarat suara analog dengan bantuan kekerapan persampelan. Muzik digital boleh juga berasal dari suara sintetik, contoh peralatan sumber suara sintetik MIDI merupakan sumber suara digital pelbagai instrumen muzik yang boleh dimainkan oleh pemuzik. Bentuk simpanan isyarat digital dalam media berasaskan teknologi komputer. Format digital boleh menyimpan data dalam jumlah besar, jangka panjang dan berjaringan luas.