Bahasa Thai

Bahasa Thai (Bahasa Thai : ภาษาไทย, transkripsi: phasa thai; IPA: [pʰaːsaːtʰɑj]), ialah bahasa kebangsaan dan rasmi Thailand dan bahasa ibunda orang Thai, kumpulan etnik dominan Thailand.Thai merupakan ahli kumpulan Tai dalam keluarga bahasa Kradai. Bahasa Kradai dipercayai berasal dari selatan China kini, dan sesetengah pakar bahasa telah mencadangkan kaitan dengan rumpun Austroasiatik, rumpun Austronesia, atau rumpun Sino-Tibeta. Ia merupakan bahasa nada ("tonal language") dan bahasa analitik. Bahasa Thai turut memiliki orthografi bahasa dan kaitan hubungan. Thailand saling faham-memahami dengan bahasa Lao.muhd amin