Pentadbiran dan pejabat kerajaan Baling

Bagi melicinkan pentadbiran dan pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan sama ada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri ataupun kerajaan tempatan, beberapa buah pejabat dan bangunan pentadbiran dan pengurusan kerajaan diwujudkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Antaranya adalah seperti berikut:

 1. Pejabat Daerah Baling
 2. Pejabat Tanah Daerah Baling
 3. Pejabat Pelajaran Daerah Baling
 4. Pejabat Agama Daerah Baling
 5. Pejabat Kesihatan Daerah Baling
 6. Pejabat Penerangan Daerah Baling
 7. Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Baling
 8. Pejabat Pertanian Daerah Baling
 9. Pejabat Zakat Daerah Baling
 10. Pejabat Pendaftaran Daerah Baling
 11. Pejabat Risda Daerah Baling
 12. Majlis Daerah Baling
 13. Mahkamah Majisteret Baling
 14. Mahkamah Syariah Baling
 15. Ibu Pejabat Polis Daerah Baling
 16. Balai Bomba dan Penyelamat Daerah Baling
 17. Hospital Daerah Baling
 18. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
 19. Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA)