Balingian

Daerah kecil Balingian adalah salah satu kawasan dalam bahagian Mukah. Balingian mendapat namanya dari sebatang sungai yang merentasi kawasan tersebut. Sungai tersebut pernah digunakan oleh penduduk Balingian untuk turun ke sawah kering (huma). Daerah kecil Balingian juga terkenal dengan udang sungainya dan menjadi tarikan kaki pemancing.[1]